top of page

Spoznajte Društvo Ključ

Druga plat prostitucije. V predavanje bomo vključili informacije o tem kaj trgovanje z ljudmi sploh je, kakšno vlogo ima v tem izkoriščanje prostitucije, kaj so lahko možne posledice prostitucije in kakšne oblike pomoči lahko osebam, ki se prepoznajo kot žrtve izkoriščanja  prostitucije ponudimo.

bottom of page